در حال نمایش 6 نتیجه

بهبودی پایدار

تومان90.000
کتاب بهبودی پایدار را دکتر علی اکبر ابراهیمی به نگارش درآورده و نشر نوشته آن را در شاخه علوم اجتماعی

راهنمای عملیاتی کار در برنامه ی اجتماع درمان مدار

تومان100.000
کتاب راهنمای عملیاتی کار در برنامه ی اجتماع درمان مدار نوشته فرناندوپرفاس توسط علی اکبر ابراهیمی و حسن اسدی ترجمه

شفای مغز معتاد

تومان140.000
کتاب شفای مغز معتاد نوشته هارولد سی. اورشل توسط دکتر علی اکبر ابراهیمی ترجمه شده و توسط نشر نوشته در

معتاد در خانواده؛ هر آنچه یک مشاور باید بداند

تومان150.000
کتاب معتاد در خانواده؛ هر آنچه یک مشاور باید بداند توسط دکتر علی اکبر ابراهیمی به نگارش در آمده و