درباره نشر نوشته :

نشر نوشته فعالیت خود را در مهرماه سال ۱۳۸۲ به مدیریت آقای سید مهدی آل صاحب فصول با انتشار کتاب «می خواهم پژوهشگر شوم» و هم زمان با افتتاح فروشگاه کتاب خود در خیابان فلسطین اصفهان آغاز نمود. با درنظر گرفتن این موضوع که کودکان این آب و خاک سکانداران و آینده سازان کشور خواهند بود، کار نشر و فروش کتاب با محوریت آنان انتخاب شد. به همین جهت، تلاش ها بر این قرار گرفت تا اهتمام بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان به ویژه در زیر شاخه های روانشناسی و تعلیم و تربیت این رده های سنی باشد. در این راستا، نشر نوشته به موفقیت های چشمگیری نائل شده و بسیاری از کتاب های آن در جشنواره های مختلف برگزیده شده است که در زیر به تعدادی از این عناوین اشاره می گردد: