نگاهی به کتاب درمان اختلال وسواس اجباری در کودکان

نگاهی به کتاب درمان اختلال وسواس اجباری در کودکان آزاردهنده یا مهمان؟

اختلال وسواس فکری اجباری یکی از اختلال‌های مهم و شایع است که در حوزه روانشناسی به آن پرداخته شده است. در این نوع اختلال، کودکان از انجام کارهای معمول روزانه و حتی فعالیت‌های مورد علاقه شان خودداری می‌کنند.

ادامه مطلب