نمایش 1–12 از 116 نتیجه

آنها آنجا هستند

تومان45.000
کتاب ما اینجا هستیم را ریچارد فولر نوشته و تصویرگری کرده و زهرا رضایی آن را ترجمه کرده است. انتشارات

ادراک دیداری فضایی 1 (کتاب کار کومن)

تومان69.000
کتاب ادراک دیداری فضایی 1 را گروه مولفان کومن گردآوری کرده و جلال الدین محمدی آن را ترجمه کرده است. شرکت

ادراک دیداری فضایی 2 (کتاب کار کومن)

تومان69.000
کتاب ادراک دیداری فضایی 2 (کتاب کار کومن) را گروه مولفان کومن گردآوری کرده و بخش ترجمه نردبان آن را ترجمه

استدلال قیاسی 1 (کتاب کار کومن)

تومان29.000
کتاب استدلال قیاسی 1 (کتاب کار کومن) را گروه مولفان کومن گردآوری کرده و جلال الدین محمدی آن را ترجمه

استدلال قیاسی 2 (کتاب کار کومن)

تومان29.000
کتاب استدلال قیاسی 2 (کتاب کار کومن) را گروه مولفان کومن گردآوری کرده و بخش ترجمه نردبان آن را ترجمه

انشای ششم

تومان80.000
  • معرفی شده در کتابنامهی رشد آموزش و پرورش

باب اسفنجی

تومان45.000
 کتاب باب اسفنجی را استیفن هیلنبرگ نوشته، آرتیفکت گروپ تصویرگری کرده و فاطمه امیری آن را ترجمه کرده است. انتشارات پیک دبیران این کتاب را

ببریم 1 (کتاب کار کومن)

تومان29.000
کتاب ببریم 1 (کتاب کار کومن) را گروه نویسندگان کومن گردآوری کرده و مژگان کرمی آن را ترجمه کرده است.

ببریم 2 (کتاب کار کومن)

تومان29.000
کتاب ببریم 2 (کتاب کار کومن) را گروه نویسندگان کومن گردآوری کرده و مژگان کرمی آن را ترجمه کرده است.

بچسبانیم 2 (کتاب کار کومن)

تومان29.000
کتاب بچسبانیم 2 (کتاب کار کومن) را گروه مولفان کومن گردآوری کرده و مژگان کرمی آن را ترجمه کرده است.

بگرد و پیداکن دورا

تومان45.000
 کتاب بگرد و پیداکن دورا را لوییس وبر نوشته، رابرت روپر تصویرگری کرده و آیدا حاتمی آن را ترجمه کرده است. انتشارات

بگرد و پیدا کن و رنگ کن

تومان25.000
کتاب بگرد و پیدا کن و رنگ کن را دیزنی پیکسار نوشته، آرت موهینی تصویرگری کرده و فاطمه امیری آن را ترجمه