در حال نمایش 6 نتیجه

آینده چگونه خواهد بود

تومان75.000
کتاب آینده چگونه خواهد بود که نوشته‌ی جیم الخلیلی و با ترجمه‌ی محمدعلی جعفری است، توسط نشر فاطمی  منتشر شده

بیگ بنگ، فلسفه و خدا

تومان42.000
کتاب بیگ بنگ، فلسفه و خدا که نوشته‌ی جانر تاسلامان و با ترجمه‌ی رامین کریمی ثالث است، توسط نشر سایلاو

سه دقیقه آخر: سرنوشت جهان چه خواهد شد؟

تومان27.000
کتاب سه دقیقه آخر: سرنوشت جهان چه خواهد شد؟ که نوشته‌ی پائول دیویس و با ترجمه‌ی عاطفه حاتمی است، توسط

فیزیکدانان بزرگ-از گالیله تا هاوکینگ-مجلّد اوّل

تومان85.000
کتاب فیزیکدانان بزرگ-از گالیله تا هاوکینگ-مجلّد اوّل که نوشته‌ی ویلیام ه. کروپر و با ترجمه‌ی احمد خواجه نصیرطوسی است، توسط نشر

فیزیکدانان بزرگ-از گالیله تا هاوکینگ-مجلّد دوّم

تومان80.000
کتاب فیزیکدانان بزرگ-از گالیله تا هاوکینگ-مجلّد دوّم که نوشته‌ی ویلیام ه. کروپر و با ترجمه‌ی احمد خواجه نصیرطوسی و سهیل خواجه

کوانتوم، فلسفه و خدا

تومان40.000
کتاب کوانتوم، فلسفه و خدا که نوشته‌ی جانر تاسلامان و با ترجمه‌ی شیما حاجی حسینی است، توسط نشر سایلاو منتشر