نهاد کتابخانه های عمومی کشور
۲۸ مرداد

در این فیلم، خواننده به معرفی و خواندن کتاب اتل متل بهاره از سروده های غلامحسین مردانیان می پردازد که توسط نشرنوشته به چاپ رسیده است. این فیلم توسط نهاد کتابخانه های عمومی تهران تهیه شده است.

دیدگاه بگذارید