برگزیده جشنواره

نشر نوشته

نشر نوشته فعالیت خود را در مهرماه سال ۱۳۸۲ به مدیریت آقای سید مهدی آل صاحب فصول با انتشار کتاب «می خواهم پژوهشگر شوم» و هم زمان با افتتاح فروشگاه کتاب خود در خیابان فلسطین اصفهان آغاز نمود. با درنظر گرفتن این موضوع که کودکان این آب و خاک سکانداران و آینده سازان کشور خواهند بود، کار نشر و فروش کتاب با محوریت آنان انتخاب شد. به همین جهت، تلاش ها بر این قرار گرفت تا اهتمام بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان به ویژه در زیر شاخه های روانشناسی و تعلیم و تربیت این رده های سنی باشد. در این راستا، نشر نوشته به موفقیت های چشمگیری نائل شده و بسیاری از کتاب های آن در جشنواره های مختلف برگزیده شده است که در زیر به تعدادی از این عناوین اشاره می گردد:

  • ناشر برگزیده‌ی سیزدهمین جشنواره‌ی رشد بخش غیردولتی ایران در سال ۱۳۹۵
  • ناشر برگزیده‌ی اولین جشنواره‌ی کتاب اولیاء و مربیان ایران در سال ۱۳۹۵
  • ناشر برگزیده کتاب‌های کودک و نوجوان اصفهان در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲
  • تقدیر شده به عنوان خادم نشر در بیستمین دوره‌ی هفته‌ی کتاب جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱

اهداف ما

نشر نوشته در راستای برنامه بلند مدت خود اهداف زیر را تعریف نموده است:

نشر نوشته

بازگشت به بالا