۰۶ اردیبهشت

پرورش هوش های چندگانه در کودکان؛ چرا و چگونه؟

☘️داشتن کودکی تیزهوش، یکی از آرزوهای همه والدین است و داشتن چنین کودکی، مایه فخر و مباهات و سرافرازی هر خانواده‌ای است. تصور عموم مردم و برخی متخصصان این بوده که هوش کاملاً ذاتی است و از والدین به کودک به ارث می‌رسد اما تحقیقات چنین نشان داده است که می‌توان هوش را آموزش و در نتیجه افزایش داد.

☘️تاکنون پژوهش‌های بسیاری به نقش هوش بهر و اهمیت آن بر پیشرفت تحصیلی کودکان پرداخته‌اند اما در مطالعات اخیر، هوش به‌جای آن‌که فقط در ارتباط محدود با پیشرفت تحصیلی و تنها به عنوان توانایی‌های شناختی مثل زبان و توانایی منطقی-ریاضی مدنظر قرار گیرد، به صورت طیفی از توانایی‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. این دیدگاه مفهوم هوش را به هوش‌های چندگانه گسترش داده و آن را شامل خلاقیت، توانایی اجتماعی، توانایی هنری، درک و ابراز عاطفی، منش و انگیزه می‌داند که دربرگیرنده‌ی ویژگی‌هایی است که به‌طور نزدیک با عملکرد در دنیای واقعی مربوط هستند.

☘️مراکز پیش‌دبستانی اولین مکانی است که می‌توان این برنامه‌ها را جهت تقویت و ارتقای هوش‌های چندگانه برای کودکان به‌کار بست، بنابراین تغییر در روش‌های آموزشی و یادگیری و سنجش برای تدوین برنامه‌های آموزشی و ارتقای هوش، نکته‌ای کلیدی است که در برنامه‌های پیش‌دبستانی باید مد نظر قرار گیرد.

🗝نشرنوشته در این زمینه دو جلد کتاب منتشر نموده است:

🌿پروژه طیف: تجربه‌ها و فعالیت‌هایی برای افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش‌دبستانی

🌿شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی

دیدگاه بگذارید