بیش فعالی در کودکان چیست؟
۰۱ بهمن

بیش فعالی در کودکان چیست؟

☘️یکی از اختلال‌هایی که فراوانی آن در کودکی زیاد دیده می شود، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی است. اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اولین بار در سال ۱۸۴۵ توسط یک پزشک آلمانی به نام هنریخ هوفـمان شناسایی شد و از سال ۱۹۸۰ به بعد گروه روان پزشکی آمریکا اصطلاح نقص تـوجه/ بیش فعالی (ADHD) را برای آن به کار برده است.

🍁بعضی این اختلال را فعالیت بیش از حد معمول کودک دانسته‌اند. این اختلال به سبب فعالیت بیش از حد و خارج از تحـمل خانواده، مـدرسه و اجتـماع و به علت پیامدهای نامناسب رفتاری، زودتر به‌مراکز درمانی ارجاع داده می¬شود. والدین با مشاهده‌ی رفتارهای آنها، ابتر ماندن کارها و تکالیف، نگران وضع موجود می شوند و بیم آن دارند که این کودکان با اعمال بدون فکر خود مشکلاتی برای خانواده به وجود آورند که جبران آن رفتارها سخت و گاهی غیرممکن باشد. مثلاً هنگام عبور از خیابان در عرض آن بدوند و جان خود را از دست دهند یا با آزار و اذیت دیگر بچه ها، مشکلاتی برای خانواده به‌وجود آورند. .

☘️اختلال نقص توجه / بیش فعالی با اختلال وابستگی مواد و هم چنین با شروع زودرس مصرف مواد ارتباط دارد. لذا اقدام والدین برای شناسایی و درمان بسیار ضروری است. زیرا شناخت زود هنگام این اختلال در درمان افت تحصیلی، مشکلات رفتاری و دیگر اختلالات بسیار مفید خواهد بود. اما لازم است که در تشخیص کـودکان دارای نقص تـوجه/ بیش فعال نهایت دقت بـه عمل آید

🔅نشر نوشته تا کنون سه جلد کتاب در این زمینه منتشر نموده است.

دیدگاه بگذارید