۱۱ آبان

نشر نوشته در نمایشگاه کتاب اصفهان پذیرای شما است.

 

مکان: پل شهرستان محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان

سالن نقش جهان

غرفه شماره ۳۱۷

زمان: ۹ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷

ساعات بازدید ۹ صبح تا ۸ شب

دیدگاه بگذارید