راز بازی هوش فضایی در کمک به کودک شما چیست2
۰۹ آذر

هوش فضایی یک بازی فکری است که بر پایه استدلال دیداری فضایی شکل گرفته است.

استدلال دیداری فضایی چیست؟

برای درک اهمیت موضوع استدلال دیداری فضایی باید به تعاریف آن توجه کرد. استدلال دیداری-فضایی درست در نقطه مقابل استدلال کلامی قرار می گیرد و عبارتست از توانایی کودک برای استدلال و حل مسائل با استفاده از تصویر، نمودار، شکل های هندسی، نقشه و جدول. استدلال دیداری-فضایی فرایندی پیچیده است و بخش های متعددی دارد که شامل موارد زیر است:

 • تجسم اجسام به صورت ذهنی
 • توانایی تشخیص تفاوت میان اشیاء
 • جهت یابی 
 • تشخیص چپ و راست
 • تشخیص روابط میان اشیاء در فضا
 • توانایی تقلید از الگو و ساخت طبق الگو با مکعب
 • توانایی تطبیق دادن تصاویر عینی و ذهنی
 • توانایی تغییر اشیاء به صورت ذهنی
 • توانایی تشخیص و تفسیر تصاویر نمادینی مثل نقشه راه ها
 • توانایی حل مسائل غیر کلامی

 

بازی فکری هوش فضایی تلاش دارد تا مهارت های زیر را در کودکان تقویت کند:

 1. کودکان جهت ها (چپ و راست) را می شناسند.
 2. در شناسایی تفاوت های جزئی توانمند می شوند.
 3. به مهارت های نقشه خوانی و تشخیص کشورها روی نقشه کمک می کند.
 4. در کودکان انضباط ذهنی ایجاد می کند.
 5. به کودکان در آزمون های هوش و ورودی مدارس کمک می کند.

 

 

دیدگاه بگذارید