فراخوان نویسندگان کودک
۰۳ خرداد

📣فراخوان نویسندگان کودک
.
☘️نشرنوشته در نظر دارد یک مجموعه داستان مناسب #کودکان با تاکید بر گروه سنی ب و ج منتشر کند. از این رو، از داستان_پردازان کودک دعوت می گردد رزومه خود را به همراه نمونه کار یا تصویر نمونه های چاپ شده حداکثر تا پایان خرداد ماه نود و نه به نشانی زیر ایمیل کنند:
.
neveshte.pub@gmail.com

دیدگاه بگذارید