فراخوان شاعران کودک
۰۳ خرداد

📣فراخوان شاعران کودک
.
☘️نشرنوشته در نظر دارد مجموعه شعری مناسب #کودکان با تاکید بر گروه سنی زیر چهار سال منتشر کند. از این رو، از شاعران کودک دعوت می گردد رزومه خود را به همراه نمونه کار یا تصویر نمونه های چاپ شده حداکثر تا پایان خرداد ماه نود و نه به نشانی زیر ایمیل کنند:
.
neveshte.pub@gmail.com

دیدگاه بگذارید